logo
english cesky polski
Pomoc techniczna dla naszych klientów

Instrukcja montażu klapy wentylacyjnej z poliwęglanu firmy ESKADE-SYSTEM

Ogólne informacje

Przedstawiamy Państwu w formie rysunkowej jak i w postaci filmów następujące pozycje: 1. instrukcja montażu elementów uchylnych do świetlików dachowych z poliwęglanu 2. Instrukcja montażu czujki pogodowej czyli czujnika deszczu i wiatru. Przedstawione informacje pozwalającą zrozumieć sposób działania oraz montażu tych elementów. Wykonywane przez Firmę Eskade-System elementy są wykonywane z naddatkiem dlatego Należy się liczyć z koniecznością docięcia na budowie zarówno płyt poliwęglanowych jak i profili aluminiowych. Konieczność docinania tych materiałów na budowie wynika z różnych współczynników rozszerzalności liniowej poszczególnych materiałów. Szczególnie podczas montażu poliwęglanu należy pozostawiać odpowiednie luzy technologiczne mniejsze w okresie letnim, natomiast większe przy niższej temperaturze czyli zimą.

Instrukcja została opracowana z myślą o montażu elementów uchylnych świetlików dachowych wykonanych w systemie firmy Eskade. Należy przyjąć że klapy te nie będą pasowały do rozwiązań innych producentów lub też zastosowanie tych rozwiązań będzie wiązało się koniecznością wykonania dodatkowych przeróbek oraz adaptacji. Rolą przedstawionych klap przewietrzających nie jest oddymianie, dlatego klapy nie pełnią funkcji klap dymowych.

Przedstawione elementy takie jak czujka wiatru, czujka deszczu, oraz centrala sterująca nie wchodzą w skład standardowego wyposażenia klap przewietrzających i jeżeli nie są wyraźnie ujęte w ofercie to stanowić mogą jedynie dodatkową opcję zakupu. Należy pamiętać że czujka wiatrowa zabezpiecza otwartą klapę przed wyrwaniem w razie wichury, podobnie jak czujnik deszczu chroni elementy elektryczne przed zwarciem i możliwością porażenia ludzi lub zwierząt. Pozostawienie otwartego elementu uchylnego niezaopatrzonego w czujniki pogodowe może prowadzić także do zalania obiektu oraz narazić na szkody wyrządzone przez spadające przedmioty. Brak zastosowania czujek pogodowych nie będzie mógł być podstawą jakiegokolwiek roszczenia reklamacyjnego dotyczącego uszkodzeń klap przewietrzających, świetlików, siłowników elektrycznych oraz innych szkód wynikających z braku zastosowania tych elementów. Zarówno projektując jak i montując elementy uchylne w świetlikach dachowych nie powinno się ich lokalizować nad drogimi urządzeniami oraz skupiskami ludzi.

Podczas występowania burz należy się liczyć z możliwością przerwy w dostawach prądu. Może to w rzadkich przypadkach doprowadzić do braku możliwości zamknięcia klap Instrukcja montażu klapy wentylacyjnej ESKADE-SYSTEM s.7przewietrzających, dlatego zasadne jest umiejscawianie klap w takich miejscach które w razie zalania ucierpią najmniej. Z tego powodu widząc nadciągający deszcz lub nawałnicę warto nie czekać aż samoczynnie klapy się pozamykają tylko zrobić to samemu za pomocą przycisku.

Zarówno czujka wiatrowa jak czujka deszczowa powinna być traktowana jako urządzenie awaryjne. Naturalnym i prawidłowym zjawiskiem jest brak możliwości otwarcia klapy przewietrzającej natychmiast po ustaniu deszczu. Powodem tego jest utrzymywanie się kropel wody na powierzchni czujki deszczowej, czujka ta posiada miniaturową grzałkę która ma za zadanie przyspieszyć wysychanie sensora wilgoci. W praktyce klapę możemy otworzyć po kilku minutach. Zalecamy jednak żeby powierzchnia świetlika oraz klapy przewietrzającej dostatecznie wyschła przed otwarciem. Unikniemy dzięki temu przedostawaniu się resztek wody deszczowej do wnętrza obiektu. Naturalnym zjawiskiem jest też to ze po ustaniu deszczu klapa nie otworzy się automatycznie, tylko będzie wymagała otwarcia za pomocą przycisku. Klap przewietrzających nie otwieramy kiedy na świetliku oraz na klapie zalega śnieg oraz lód. Masa śniegu lub lodu na powierzchni świetlika może spowodować przeciążenie siłownika, dodatkowo przymarznięte uszczelki lub zawiasy mogą ulec zniszczeniu lub dodatkowo zniszczyć sąsiednie elementy. Projektując lub zamawiając klapy przewietrzające nie powinno się ich wykonywać zbyt dużych. Relatywnie najbardziej optymalne są klapy odpowiadające szerokości jednego modułu świetlika czyli około 1000mm oraz długości po łuku około 2.000mm, rzeczywiste wymiary otworu będą mniejsze o szerokości nachodzących na siebie profili aluminiowych. Stosowanie klap przewietrzających o większych powierzchniach powoduje szereg komplikacji - jedną z nich jest zwiększona podatność klapy na niszczące działanie podmuchów wiatru. Większa klapa będzie musiała być zamykana już przy słabszym wietrze – co może utrudnić prawidłową wentylacją, dodatkowo przyspieszonemu zużyciu ulegnie siłownik a także zawiasy jak i cała konstrukcja aluminiowa.

Większe klapy wymagają stosowania większej ilości oraz mocniejszych i zarazem droższych /synchronicznych/ siłowników. W sytuacji gdy dach i tym samym świetliki są pochylone to również większa klapa przewietrzająca ulegać będzie działaniu większego wyboczenia Zdecydowana większość świetlików oraz pasm świetlnych jest pochylona, pochylenie to wynika z pochylenia połaci dachowej co za tym idzie świetliki dachowe i zabudowane w ich konstrukcji świetliki dostosowuje się do tych wartości. Mniejsza klapa zawsze będzie mniej poddawana działaniu tych sił. Stosowanie dużych połaci uchylnych przyspieszy deformację klap, co wiązać się będzie także z powolną utratą jej szczelności szczelności.

Stolarka aluminiowa w świetlikach oraz w elementach uchylnych w standardzie wykonana jest z surowego aluminium, jako opcja profile mogą być za dopłatą malowane w/g palety RAL Ponieważ każdy obiekt, a co za tym idzie i świetlik podstawy pod świetliki jak i klapy przewietrzające jest poddawany innym obciążeniom dlatego przed zastosowaniem świetlików, oraz klap przewietrzających lub zadaszeń należy zaczerpnąć opinii uprawnionego konstruktora lub projektanta, który w razie potrzeby powinien rozwiązanie dopuścić lub indywidualnie dopasować do danego obiektu poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian. Dostosować też należy wytrzymałość świetlików podstaw, elementów uchylnych jak i zadaszeń do obciążeń śniegiem oraz wiatrem występującym w danym rejonie. Należy nie dopuszczać do zbytniego zalegania śniegu oraz lodu na tych konstrukcjach. Jeżeli prawo tego wymaga to przed zamontowaniem świetlików lub innych przeszkleń należy uzyskać we właściwych urzędach odpowiednie pozwolenia oraz zgody.

Konserwacja świetlika dachowego

Wszystkie element świetlika oraz elementów należy czyścić tylko bieżącą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości detergentu. Należy unikać stosowania jakichkolwiek substancji ściernej, rozpuszczalników środków czyszczących oraz dezynfekcyjnych, które zawierają związki mogące wejść w reakcję z czyszczonymi materiałami jak poliwęglan, profile aluminiowe, uszczelki EPDM.

Konserwacja oraz regulacja elementów uchylnych oraz siłowników.

Elementy aluminiowe oraz poliwęglanowe myjemy oraz konserwujemy podobnie jak świetlik. Nie myjemy jednak detergentem uszczelek w klapie przewietrzającej oraz w uszczelek w świetliku na których opiera się klapa przewietrzająca. Jeżeli po zamocowaniu klapy przewietrzającej pojawiły się przecieki to należy ponownie wyregulować docisk oraz w razie potrzeby skorygować współosiowość ułożenia klapy przewietrzającej. Wymagany jest przegląd klap przynajmniej dwa razy do roku, raz jesienią a raz wiosną. Podczas przeglądu należy przetrzeć i natłuścić wazeliną techniczną uszczelki EPDM, w razie konieczności niwelujemy nadmierny luz lub zbytną siłę docisku za pomocą śrub w siłowniku. Elementy ruchome za wyjątkiem trzpienia siłownika należy przesmarować białym smarem.

Konserwacja czujki wiatru oraz czujki deszczu.

Czujka wiatru podobnie jak deszczu powinna być poddawana częstszym przeglądom niż dwa razy do roku. Powierzchnia czujki deszczu powinna być myta czystą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości detergentu, podobnie jak czujka deszczu. Dodatkowo należy sprawdzać czy na czujkę wiatru nie nawinęły się ciała obce takie jak kawałki folii, trawy, liści oraz innych roślin, zwracamy uwagę szczególnie na rejon osi wiatraka. Warto zwrócić uwagę czy na dachu w rejonie czujek pogodowych nie znajdują się luźne przedmioty które mogłyby stanowić zagrożenie dla tych urządzeń. Jeżeli podczas okresowych kontroli zauważamy że czujki pogodowe znajdują się w zbyt zapylonym lub zbyt zanieczyszczonym miejscu dachu to warto zmienić miejsce ich zamocowania. Warto także przeprowadzić test poprawności działania czujek - przez polanie czujki deszczowej wodą, oraz puszczenie nadmuchu na czujkę wiatru. Dzięki częstym kontrolom jak i dzięki częstym testom będziemy mieli pewność że urządzenia te pomogą ochronić nasz obiekt w czasie burzy. Podczas testów warto sprawdzić działanie klap wentylacyjnych, a także czy podczas pracy siłowniki nie grzeją się i czy pracują w sposób płynny warto sprawdzić podczas tych przeglądów stan uszczelek. Firma Eskade-System nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, montażem lub niewłaściwą konserwacją wyrobu.

Zasady końcowe

Przedstawiona instrukcja ma charakter poglądowy i nie może stanowić podstawy formułowania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przeciwko Usługodawcy. Zastrzegamy sobie prawo modyfikacji i usprawnień części lub całości przedstawionych produktów. Wszelkie informacje materiały, pliki, filmy, animacje, wizualizacje, opisy, znaki firmowe, zdjęcia itp. dostępne w tej prezentacji nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Eskade-System Jan Duerschlag. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz prawami patentowymi min. 65577, 64096, 64097, 65072 a także innymi prawami i nie może być publikowany, kopiowany, oraz rozprowadzany w żadnej formie, Jakiekolwiek kopiowanie modyfikowanie jak i przedruk tekstów zamieszczonych na łamach tej instrukcji oraz ich udostępnianie w mediach elektronicznych jak również w innej formie jest zabronione.

instrukcja zadaszenia plaskiego z poliweglanu

 • Zapraszamy:
 •  
 • ESKADE-SYSTEM

 • 44-203 Rybnik
 • ul.Boguszowicka 69a
 • pn - pt   8.00 - 16.00
 • tel/fax:
 •  
 • 32 42 21 521
 • 32 42 38 955
 • 32 42 26 064
 • 32 42 34 073
 • email:
 •  
 • dojazd:
 •  
 • mapa dojazdu do ESKADE-SYSTEM
Copyright © ESKADE-SYSTEM. Wszystkie prawa zastrzeżone.