logo
english cesky polski

Fizyczna i chemiczna charakterystyka betonu

Druga część artykułu dotyczącego charakterystyki fizyko chemicznej betonów jest poświęcona chemii, a konkretnie korozji betonu. Beton jak każdy materiał i substancja wykazuje odporność na pewne czynniki, natomiast nie wykazując ich w zupełności w przypadku innych substancji. Niestety: beton nie jest wyjątkowym materiałem i również ma pod względem chemicznym rażące „pięty Achillesowe”. W tym krótkim opracowaniu podajemy stabelaryzowaną charakterystykę chemiczną betonu wraz z komentarzem jak chronić beton przed niszczącymi substancjami.

6 porady 6
Substancja Wpływ/ odporność Ochrona
Sole amonowe (tworzą się z czasem w szczególności w piwnicach niechronionych od szkodników- mocz myszy i szczurów zawiera substancje wnikające w strukturę betonu i tworzące sole amonu) Sole niszczą bardzo silnie strukturę betonu (pojawiają się krystaliczne zacieki, niekiedy podobne do stalaktytów) Odpowiednie okładziny, obmurowanie klinkierem, stosowanie trutek.
Chlorek amonu (salmiak) Niszczy większość betonów, odporny jest jedynie beton oparty na cemencie glinowym Powierzchnię betonu należy zabezpieczyć kilkukrotną warstwą oleju lnianego, lub zastosować okładziny klinkierowe
Chlorek wapnia Wypłukuje z betonu Ca(OH)2 Okładziny asfaltowe, lub klinkierowe.
Cukier Bardzo silnie niszczy betony za wyjątkiem betonu opartego na cemencie glinowym Powierzchnię betonu nasyca się przez kilkanaście dni preparatami zawierającymi krzemiany lub stosuje się emulsje bitumiczne
Fenol Wypłukuje Ca(OH)2 Okładziny klinkierowe na zaprawie bitumicznej, lub cementowej
Kwasy ogólnie Niszczą wszystkie klasy betonów, w szczególności przy długiej ekspozycji Brak- należy kwasy szybko usuwać
Kwas mlekowy Bardzo szybko niszczy strukturę betonu Beton powinien być impregnowany olejem lnianym, lub mieć nałożoną warstwę ochronną z tworzywa rozpuszczonego w rozpuszczalniku organicznym
Siarczany nieorganiczne Niszczą bardzo szybko i gwałtownie zaprawę, oraz beton. Zachodzi zmiana objętości betonu przez co następuje jego kruszenie Wyprawa betonu z cementu zacieranego z asfaltami, olejami ciężkimi i parafiną
Zasiarczony węgiel i koks Niszczą beton stosunkowo silnie Zastosowanie okładziny z cementu glinowego, oraz zabezpieczenie węgla przed wilgocią
Woda gruntowa Zależy od składu, jednak wody zawierające ponad 0.2 % tlenku siarki (VI) powodują powstanie wżerów w ciągu kilku miesięcy Impregnacja betonu olejem lnianym i substancjami bitumicznymi
Woda morska Powyżej lustra wody niszczy beton na skutek zjawisk kohezyjno-adhezyjnych . Przy wysychaniu gromadzi się MgSO4. Wylanie na suchy beton szczelnej warstwy asfaltu.
Wody ściekowe Wody przemysłowe mogą działać bardzo agresywnie, natomiast wody komunalne raczej nie niszczą jego struktury Wentylacja kanałów ściekowych, stosowanie substancji bitumicznych
Kwas octowy Raczej nie ma niszczącego działania, jednak przy bardzo długiej ekspozycji może pojawić się wypłukiwanie Impregnacja betonu, szybkie usuwanie kwasu octowego
Paliwo lotnicze W zależności od klasy betonu i danych (te są bardzo różne): od całkowitej odporności po bardzo korodujące działanie Stosowanie syntetycznych materiałów, ale takich, które są odporne na działanie paliwa lotniczego
Piwo Na początku ekspozycji- efekt korozji stosunkowo słaby, ale rośnie z czasem (wypłukiwanie związków wapnia) Usuwanie rozlanego piwa z powierzchni betonu, ew. stosowanie drewnianych elementów (panele)
Benzen C6H6 Beton jest odporny na działanie benzenu Benzen jest toksyczny, pomimo jego neutralności w stosunku do betonu należy benzen usunąć
Mokry węglan wapnia (powstający gdy np. stare opakowania wapna zalegają w piwnicach i nasiąkają wodą) Silnie narusza strukturę betonu, powoduje powstawanie wżerów, oraz rekrystalizację substancji zawartych w betonie Beton impregnowany bitumicznie, lub asfaltem
Kwas cytrynowy Nie niszczy betonu Kwas cytrynowy nie niszczy betonu, jest też nieszkodliwy dla zdrowia
Siarczan (VI) miedzi, suchy, oraz mokry. Jest składnikiem preparatów do usuwania sadzy w kotłowniach Bardzo szybko niszczy beton, powoduje powstanie mikro pęknięć w strukturze, oraz „szpeci” jego wygląd zaciekami Siarczan miedzi można usunąć nawet wodą z mydłem. Nie należy go neutralizować.
Aminy organiczne (w tym kolokwialnie mówiąc „zdechły” szczur leżący w piwnicy ) Aminy szybko niszczą beton, tak jak sole amonu. Usuwanie źródła amin (najczęściej są to psujące się substancje organiczne, odpadki kompostowe )
Alkohol etylowy Nie wykazuje działania niszczącego, chociaż niektóre opracowania wskazują, że przy bardzo długiej ekspozycji mogą wystąpić naruszenia struktury. Warto jednak zaznaczyć, że zwykła, stojąca woda ba dużo większe działanie korodujące Można pozostawić- alkohol sam odparuje
Estry etylenowe Tak jak wyżej, przy czym glikol przy dłuzszej ekspozycji jest podejrzewany o powolne niszczenie struktury j/w
Kwas mrówkowy Beton raczej wykazuje odporność J/W
Mokry siarkowodór Stosunkowo szybkie działanie korodujące Siarkowodór jest gazem, dlatego najlepszą ochroną betonu jest systematyczne wietrzenie pomieszczeń.
Glukoza Działanie korodujące analogiczne do cukru Powierzchnię betonu nasyca się przez kilkanaście dni preparatami zawierającymi krzemiany lub stosuje się emulsje bitumiczne
Stężony kwas solny HCl O dziwo- wykazuje działanie korodujące, jednak nie jest to korozja szybka Kwas należy stosunkowo szybko usunąć- poprzez rozcieńczenie i zneutralizowanie lekko zasadowymi roztworami detergentów
10 % kwas solny HCl Działa dużo bardziej korodująco niż kwas stężony J/W, tylko że procedura powinna nastąpić niezwłocznie po rozlaniu kwasu itd.
Dymiący kwas siarkowy Bardzo silnie niszczy strukturę betonu J/W, tylko że procedura powinna nastąpić niezwłocznie po rozlaniu kwasu itd.
Mocz Świeży nie działa niszcząco, jednak z czasem ulega zatężeniu a wtedy już wykazuje działanie korodujące. W jego skład wchodzą zarówno aminy, amoniak, kwas moczowy: substancje, które już omawialiśmy wyżej i działają korodująco. Mocz powoduje powstanie wyjątkowo nieestetycznych zacieków na betonie Powierzchnię wystarczy zmyć wodą (w szczególności gdy mowa o murach betonowych). W przypadku chęci „wysikania się” korzystanie z ubikacji.
Wino W zależności od marki, wino zawiera oprócz alkoholu cały szereg związków (garbniki, związki wielopierścieniowe itd.) raczej nie ma stricte korozyjnego działania. Jednakże garbniki i barwniki wnikają w strukturę betonu i przy dłuższej ekspozycji mogą pojawić się zacieki. Stosowanie okładzin drewnianych, gumolitów.

Widzimy więc, że beton: materiał uważany przez co niektórych za „pancerny”, oraz „konkretny” (od angielskiego concrete) ma cały szereg wad, które należy uwzględnić przy planowaniu potencjalnej eksploatacji

 • Zapraszamy:
 •  
 • ESKADE-SYSTEM

 • 44-203 Rybnik
 • ul.Boguszowicka 69a
 • pn - pt   8.00 - 16.00
 • email:
 •  
 • dojazd:
 •  
 • mapa dojazdu do ESKADE-SYSTEM
Copyright © ESKADE-SYSTEM. Wszystkie prawa zastrzeżone.