logo
english cesky polski

Przykładowe obliczenia statyczne dla niezależnych balkonów dostawianych o konstrukcji aluminiowej - balkon przy budynku

 balkony domowe

Zakres opracowania:

Poniższe obliczenia statyczne dotyczą systemu balkonów dostawianych /dostawnych/. W poszczególnych pozycjach obliczeń zwymiarowane zostaną następujące elementy balkonu:

 • pochwyt balustrady balkonowej
 • słupki balustrady balkonowej
 • elementy składowe konstrukcji podestu aluminiowego balkonu
 • kotwy do zamocowania balkonu dostawnego w ścianie budynku

Reakcje przekazywane na budynek nie będą przedmiotem obliczeń. Założono, że niewielki wzrost obciążenia wywołany zamocowaniem balkonu do konstrukcji budynku nie spowoduje przekroczenia stanów granicznych nośności ani użytkowania. Siły poziome działające na balkon przeniesione zostaną na konstrukcję budynku poprzez kotwy iniekcyjne osadzone w elementach żelbetowych ( wieńcach ścian zewnętrznych)

Wymiary:

 • wysokość nad poziomem gruntu: H b < 5,75m
 • długość balkonu dostawnego: Lb<3,14m
 • szerokość balkonu dostawnego: Bb<1,74m
 • wysokość profilu bocznego pb H = 0,2m
 • szerokość profilu bocznego pb B = 0,115m
 • wysokość balustrady balkonowej: H bal = 1m
 • poziom parteru L1<1,2m
 • poziom pierwszego piętra L2< 2,75
 • grubość muru Ds >0,25m
 • grubość ocieplenia 20cm
 • grubość tynku 1cm

Podstawa opracowania:

PN-B-02000:1982 Obciążenia budowli - Zasady ustalania wartości
PN-B-02001:1982 Obciążenia budowli - Obciążenia stałe
PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe
PN-B-02011:1977
PN-B-02011:1977/Az1:2009
Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem
PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli - Ogólne zasady obliczeń
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264:2002
PN-B-03264:2002/Ap1:2004
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

Projekt balkonów dostawnych musi być każdorazowo adaptowany do lokalnych warunków przez uprawnionego projektanta. Przedstawione obliczenia mają tylko i wyłącznie charakter przykładowy i nie mogą być w żadnym przypadku przedmiotem żądań oraz roszczeń. Projektowanie balkonów powinno się opierać o wszystkie jego części składowe, takie jak mocowanie balkonu, wypełnienie balkonów, elewacje balkonowe, balustrad balkonowych.

 • Zapraszamy:
 •  
 • ESKADE-SYSTEM

 • 44-203 Rybnik
 • ul.Boguszowicka 69a
 • pn - pt   8.00 - 16.00
 • email:
 •  
 • dojazd:
 •  
 • mapa dojazdu do ESKADE-SYSTEM
Copyright © ESKADE-SYSTEM. Wszystkie prawa zastrzeżone.