logo
english cesky polski

Polityka Jakości

Gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług w zakresie konfekcjonowania i montażu elementów do świetlików dachowych jest jasno określona misja firmy oraz wynikające z niej cele Polityki Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015.

Misja firmy

Pragniemy dostarczać Klientom, na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, wyroby i usługi o powtarzalnej jakości, tj. zgodne z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi oraz wymaganiami Klientów.

Sukces zależy od wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania oraz od ciągłego doskonalenia skuteczności jego funkcjonowania, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich zainteresowanych stron. Zaufanie Klientów do oferowanych przez nas wyrobów i usług stanowi podstawę wszelkich podejmowanych przez nas działań:

 • definiowanie i zrozumienie aktualnych oraz przyszłych potrzeb Klientów,
 • spełnianie ich wymagań,
 • wyprzedzenie ich oczekiwań.

Osiągamy założone cele jakościowe przy współudziale naszych pracowników, kładąc nacisk na ich zadowolenie i dobrą atmosferę w firmie. Na wszystkich szczeblach organizacji wykorzystujemy zdolności i zaangażowanie personelu, podnosimy jakość pracy.

Chcąc utrzymać i rozwijać jakość naszych wyrobów i usług zobowiązujemy się do:

 • rozpoznawania nowych wymagań naszych Klientów i jak najlepszego spełniania ich oczekiwań,
 • stałego zwiększania satysfakcji i zaufania Klientów do efektów naszej pracy,
 • spełniania mających zastosowanie wymagań prawnych, regulacyjnych i innych.

Wyznaczone cele osiągamy poprzez:

 • zapewnienie najwyższej jakości obsługi,
 • angażowanie wszystkich pracowników oraz kierownictwa w doskonalenie jakości na każdym poziomie organizacyjnym,
 • stosowanie nowoczesnych technologii,
 • określenie i nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych procesów,
 • uwzględnianie kontekstu firmy przy planowaniu działań operacyjnych,
 • stałe unowocześnianie metod sprzedaży i konsekwentne zwiększanie udziału w rynku.

Zachęcam załogę oraz naszych dostawców do kreowania takich warunków, w których będziemy w pełni zaangażowani w osiąganie wyznaczonych celów i chętni do podnoszenia własnych kwalifikacji.

 • Zapraszamy:
 •  
 • ESKADE-SYSTEM

 • 44-203 Rybnik
 • ul.Boguszowicka 69a
 • pn - pt   8.00 - 16.00
 • email:
 •  
 • dojazd:
 •  
 • mapa dojazdu do ESKADE-SYSTEM
Copyright © ESKADE-SYSTEM. Wszystkie prawa zastrzeżone.