logo
english cesky polski

Wymiana przeszklenia

w świetlikach jednospadowych, dwuspadowych, piramidach, w pasmach świetlnych

Ze względów ekonomicznych, termicznych oraz cenowych w większości przypadków bardziej opłaca się zamienić świetliki dachowe dwuspadowy przeszklony szkłem zbrojonym na świetlik łukowy wypełniony poliwęglanem. Zalety takiej wymiany oraz ekonomiczne uzasadnienie opisujemy bardzo szczegółowo na kilku naszych podstronach: właściwosci termiczne, kształt świetlików, podobnie jak i w kilku rozdziałach naszego forum

Konieczność zachowania kształtu świetlika dwuspadowego wynika najczęściej z następujących powodów:

 • Dla zachowania kształtów dla obiektów zabytkowych,
 • Obiektów oraz budynków gdzie konstrukcja świetlika związana jest z konstrukcją dachu lub innych ważnych elementów inżynierskich, gdzie jakakolwiek próba ingerencji niosła by ze sobą ryzyko osłabienia tych elementów.
 • Obiektów w których kształt świetlika wynika założeń projektowych oraz architektonicznych
 • Budynków oraz bloków mieszkalnych gdzie kształt świetlika podyktowany jest koniecznością wbudowania w jego konstrukcję wyłazów kominiarskich, inspekcyjnych, oraz ewakuacyjnych. W głównej mierze są to Spółdzielnie Mieszkaniowe jak i Wspólnoty Mieszkaniowe.
 • Obiektów oraz budowli gdzie ze względów ekonomicznych oraz stopień trudności wymiana taka nie ma ekonomicznego uzasadnienia.

Przystępując do wymiany przeszklenia w świetlikach należy zwrócić uwagę na kilka założeń:

Wymiana świetlików dachowych powinna się odbyć bezwzględnie przed wymianą lub remontem pokrycia dachowego. Wymiana świetlików lub przeszklenia prowadzona po remoncie lub naprawie dachu spowoduje jego ponowne zniszczenie. Należy pamiętać że w większość świetlików o konstrukcji stalowej, szkło zbrojone było mocowane za pomocą kitu o różnym składzie chemicznym - do łączenia szkła ze stalą pokost kreda oraz minii ołowianej - do łączenia szkła z drewnem pokostu oraz kredy. Spoiwo takie po kilkunastu lub kilkudziesięciu latach jest wyjątkowo trudne do usunięcia. Jedynym sposobem jest stopniowe podgrzewanie palnikiem, jednak ze względu na możliwość pękania szkła oraz dużego niebezpieczeństwa powstania pożaru lub tez poparzenie pracowników takiej techniki się obecnie już nie stosuje. W zdecydowanej większość przypadków szkło należy po prostu stłuc, wyjmując co większe fragmenty ma połać dachu. Podczas prac należy zabezpieczyć miejsce pod świetlikiem w celu zapobiegnięcia upadku większych przedmiotów. Nie da się skutecznie zapobiec przed spadkiem drobin szkła oraz rozprzestrzenianiem się wszechobecnego pyłu oraz kurzu który podczas wielu lat zgromadził się w wielu niedostępnych wcześniej miejscach. Konieczne jest zabezpieczenie przez Zamawiającego znajdującego się pod świetlikami mienia. Niedopuszczalne jest także przybywanie tam jakichkolwiek osób podczas prowadzonych prac.

Jeżeli podstawa świetlika dachowego jest w dobrym stanie to zalecamy jej pozostawienie. W razie potrzeby słabe oraz kruche elementy należy wymienić lub wzmocnić.

Obróbki blacharskie a trwałość świetlików i pasm świetlnych

Niezwykle ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania świetlika są prawidłowo wykonane obróbki blacharskie świetlika. Niestety mało kto zdaje się sprawę że właśnie obróbki blacharskie są odpowiedzialne za niewspółmiernie większą ilość przecieków niż same świetliki.

Pomimo tego wielokrotnie nadal wykonuje się je nieprawidłowo. Najczęściej na życzenie inwestora ze względów „ekonomicznych” stosuje się obróbki blacharskie wykonane z najtańszych materiałów takich jak; blacha ocynkowana lub powlekana. Wielokrotnie mamy do czynienia z sytuacjami gdzie świetliki lub pasma świetlne są po kilkunastu latach w dobrym stanie, powstałe zaś przecieki wynikają z niewłaściwego wykonania jak i postępującej korozji właśnie obróbek blacharskich. Nie da się wymienić obróbek blacharskich bez demontowania całego świetlika dachowego. Wiąże się do z kosztem demontażu oraz ponownego montażu całego świetlika lub pasma świetlnego, dodatkowo trzeba zamontować oczywiście ponownie nowe obróbki blacharskie.

Nie warto dokonywać częściowej wymiany ponieważ w powstałe już otwory nie da się ponownie wpasować wkrętów oraz śrub. Powstanie nam w ten sposób potencjalnie nowe ognisko przecieków. Dużo korzystniejsze wydaje się zastosowanie obróbek z blachy tytanowo-cynkowej lub cynkowej. Przy prawidłowym wykonaniu możemy liczyć że przy sprzyjających warunkach wytrzymają nawet kilkadziesiąt lat. Planując wymianę świetlików lub wypełnienia warto zainwestować w trwalsze materiału na obróbki. W kontekście całego bilansu budżetu świetlików wartości te będą niewiele droższe, szczególnie że kosztowną w przyszłości naprawę przesuwamy z kilku lub kilkunastu lat na lat nawet kilkadziesiąt.

Najczęściej wymieniając świetliki lub ich wypełnienie liczymy się tym że następnym etapem będzie remont lub wymiana pokrycia dachowego nierzadko wraz z dociepleniem połaci dachu. Dokonując wymiany wypełnienia lub świetlików warto zawczasu tak wykonać obróbki blacharskie żeby przewidzieć następne etapy prowadzenia prac w obrębie świetlików. Źle wykonane obróbki blacharskie spowodują że zamkniemy sobie drogę do docieplenia dachu jak i do wymiany pokrycia. W ostateczności będziemy musieli nierzadko zdemontować cały świetlik i założyć nowe obróbki blacharskie, po czym ponownie założyć nowy świetlik. Wiązać się to będzie z niepotrzebnymi kosztami oraz równie niepotrzebnymi otworami. Z tego powodu warto dokładnie przemyśleć i przewidzieć jaki kształt obróbek będzie najbardziej optymalny i zarazem uniwersalny.

Dobór profili aluminiowych do świetlików dachowych

Nie każdy profil który przeznaczony jest do poliwęglanu nadaje się do wykonania świetlików dachowych. Często mylone są zastosowania profili do wnętrz obiektów jako ścianki działowe z profilami do stosowania w świetlikach. Wiele przypadków nieprawidłowości opisaliśmy szczegółowo na łamach naszego forum.

Wadliwe łączenie płyt poliwęglanowych świetlika
Wadliwe łączenie płyt poliwęglanowych świetlika

Najczęstszymi błędami jest stosowanie zbyt wąskich profili aluminiowych do łączenia poliwęglanu jak i do jego mocowania po obwodzie.

W świetlikach dachowych nie powinno się stosować do łączenia płyt jakichkolwiek łączników z tworzyw sztucznych. Łączniki te nie są przeznaczone do stosowania na zewnątrz. Ich konstrukcja nie zapewnia jakiejkolwiek szczelności,

Błędnie wykonany narożnik świetlika dachowego
Błędnie wykonany narożnik świetlika dachowego

Poliwęglan powinien być szczelnie zamocowany za pomocą profili aluminiowych po odwodzie. Zdjęcie obok przedstawia świetliki dachowe z niewłaściwie dobranymi profilami. Świetliki takie są nie tylko podatne na przecieki jak również nieszczelne poprzez szpary które występują w wielu miejscach.

niewłaściwie mocowany poliwęglan, punktowe mocowania
niewłaściwie mocowany poliwęglan, punktowe mocowania prowadzą do uszkodzenia płyt a w skrajnych przypadkach zerwania

Mocowanie poliwęglanu nie powinno odbywać się punktowo, ponieważ rozszerzalność pod wpływem temperatury spowodować może nie tylko powstanie nieszczelności jak również doprowadzić może do wyrwania płyt na skutek działania siły wiatru.

 • Zapraszamy:
 •  
 • ESKADE-SYSTEM

 • 44-203 Rybnik
 • ul.Boguszowicka 69a
 • pn - pt   8.00 - 16.00
 • email:
 •  
 • dojazd:
 •  
 • mapa dojazdu do ESKADE-SYSTEM
Copyright © ESKADE-SYSTEM. Wszystkie prawa zastrzeżone.