logo
english cesky polski

Nasze rozwiązania techniczne objęte są ochroną patentową.

Uchwyt do łączenia płaskich i wypukłych elementów budowlanych

System profili aluminiowych do produkcji świetlików z poliwęglanu
System złożony jest z listwy podporowej zawierającej na końcach ceowniki osadcze i kanał dla łącznika w środku oraz listwy dociskowej z ceownikami na końcach. Listwę podporową tworzy wyposażony w gniazda dla śrub mocujących płaskownik z ceownikami, których stopki stanowią bezpośrednie jego przedłużenie a kanał dla łącznika stanowią dwa gładkie występy osadzone prostopadle bezpośrednio na listwie podporowej, zaś listwa dociskowa posiada w swej środkowej części gniazdo wraz ze śrubą samogwintującą łączącą obie listwy, przy czym cały uchwyt jest mocowany do konstrukcji wsporczej węzła konstrukcyjnego budowli przy pomocy śrub.

Wzór użytkowy nr 64096

System do montażu płaskich lub wypukłych elementów budowlanych

System profili aluminiowych do produkcji świetlików z poliwęglanu
Rozwiązanie to składa się z kształtownika podtrzymującego z zaczepem w kształcie walca i uchwytu. Uchwyt jest kształtownikiem, ktorego profil przekroju poprzecznego kształt litery L połączonej kaskadowo z literą U a w miejscu połączenia jest utworzony otwarty, okrągły kanał, który stanowi gniazdo dla zaczepu kształtownika podtrzymującego.
Kształtownik podtrzymujący mocuje się na konstrukcji nośnej za pomocą śrub a następnie osadza się na nim uchwyt poprzez umieszczenie zaczepu w gnieździe. Ustalenie kąta, pod którym ma być zamontowany element następuje samoczynnie. Kąt ten zależy od promienia krzywizny montowanego elementu.

Wzór użytkowy nr 64097

System do montażu płaskich lub wypukłych elementów budowlanych

System profili aluminiowych do produkcji świetlików z poliwęglanu
Rozwiązanie to składa się z kształtownika podtrzymującego oraz kształtownika uchwytowego. Kształtownik podtrzymujący posiada usytuowane na całej długości gniazdo w kształcie pochylonej litery C. Kształtownik uchwytowy ma w przekroju kształt litery L połączonej kaskadowo z literą U.
Kształtownik podtrzymujący montuje się na konstrukcji nośnej przy pomocy śrub a następnie osadza się na nim kształtownik uchwytowy poprzez umieszczenie zaczepu w gnieździe. W uchwycie umieszcza się mocowany element. Ustalenie kąta pod którym ma być zamontowany element następuje samoczynnie. Kąt ten zależy od promienia krzywizny mocowanego elementu.

Wzór użytkowy nr 65072

Urządzenie do montażu wypukłych lub płaskich elementów budowlanych

System profili aluminiowych do produkcji świetlików z poliwęglanu
Urządzenie składa się z kształtownika podtrzymującego oraz uchwytu. Kształtownik podtrzymujący posiada usytuowany na całej długości występ zakończony zaczepem w kształcie walca. Uchwyt jest kształtownikiem o profilu przekroju w kształcie litery L połączonej kaskadowo z literą U. W miejscu połączenia jest utworzone gniazdo odpowiadające kształtem zaczepowi. Uchwyt obejmuje brzeg mocowanego elementu a połączenie uchwytu z kształtownikiem podtrzymującym następuje przez umieszczenie zaczepu w gnieździe. Ustalenie kąta, pod którym ma być zamontowany element następuje samoczynnie.

Wzór użytkowy nr 65577

Uwaga!

Kopiowanie treści naszych opracowań, fragmentów stron i ilustracji bez pozwolenia jest zabronione. Za bezprawne użycie naszych materiałów będziemy domagać się opłaty w wysokości:

 • 1000,-zł netto za każde skopiowane zdanie
 • 500,-zł netto za każdą skopiowaną ilustrację

 • Zapraszamy:
 •  
 • ESKADE-SYSTEM

 • 44-203 Rybnik
 • ul.Boguszowicka 69a
 • pn - pt   8.00 - 16.00
 • tel/fax:
 • 32 42 21 521
 • 32 42 38 955
 • 32 42 26 064
 • 32 42 34 073
 • email:
 •  
 • dojazd:
 •  
 • mapa dojazdu do ESKADE-SYSTEM
Copyright © ESKADE-SYSTEM. Wszystkie prawa zastrzeżone.