logo
english cesky polski

Przeciekające płaskie świetliki dachowe – wskutek wielu błędów wykonawczych i projektowych. Zbyt mały kąt pochylenia, zastosowanie niewłaściwych profili, brak odwodnień.

Szanowni Państwo
Ze względu na wizerunek naszej firmy nie mogę podać dokładnej lokalizacji naszego obiektu, z podobnych względów nie mogę także podać nazwy wykonawcy naszych świetlików. Pomimo tego prosiłbym o pomoc w usunięciu niekończących się przecieków. Nadmienię tylko że wykonawcą robót była tak zwana „znana renomowana firma”. Pierwsze problemy ze szczelnością pojawiły się na etapie montażu świetlików a poważne problemy zaczęły się po zakończeniu robót. Wykonawca podczas trwania gwarancji regularnie zalepiał silikonem oraz innymi uszczelniaczami miejsca przecieków, po ustaniu dwuletniej gwarancji problemy się nasiliły. Wykonawca nie zgodził się tym samym na naprawy pogwarancyjne. Żeby zapanować nad przeciekami postanowiliśmy skorzystać z usług kilku innych firm, większość firm po zapoznaniu się ze stanem faktycznym odmówiła nam współpracy, zaś te które się podjęły napraw niewiele wskórały. Każda z firm wskazywała na inne przyczyny przecieków, opinie te jednak nie pokrywały się między sobą. Nadmieniam że uszczelnienie świetlików odbywało się przez nakładanie kolejnych warstw uszczelniaczy, czyli według tych samych prawideł jakie stosował wykonawca świetlików.

Zastanawiamy się czy przyczyna przecieków nie tkwi w konstrukcji samych świetlików, szczególnie że po uszczelnieniu jednych miejsc przecieki pojawiły się w innych punktach.

W celu przybliżenia Państwu sprawy odkręciliśmy kilka najbardziej newralgicznych miejsc przecieków i sfotografowaliśmy je. Mamy nadzieję że szczegółowe zdjęcia będą pomocne przy próbie wyjaśnienia przyczyny przecieków. Prosimy o pomoc w wyjaśnieniu przyczyny za co z góry dziękujemy.
Jarosław K. Warszawa


Odp.:

Szanowny Panie
Przesłana przez Pana dokumentacja jest bardzo pomocna i wartościowa, ponieważ zawiera wiele szczegółowych zdjęć, i co bardzo ważne są to często fotografie przedstawiające ukryte detale. Niejednokrotnie winowajcą usterki są niewidoczne elementy i przypuszczamy że tak też jest w tym przypadku.

Już na pierwszy rzut oka można zauważyć że świetliki dachowe są płaskie, naszym zdaniem zbyt płaskie to powoduje że spływ wody deszczowej jest utrudniony a do tego dochodzi jeszcze podsiąkanie kapilarne przez które woda przedostaje się do środka obiektu. Uważamy że pierwszy i zarazem największy błąd tkwi w zbyt małym kącie pochylenia świetlika. Wykonawca powinien Państwa o tym poinformować, powinien na to zareagować także projektant lub inspektor nadzoru.

Sprawę pogarsza zastosowany system stolarki aluminiowej który w spodniej części jest zdecydowanie zbyt wysoki. Na żadnej praktycznie fotografii nie widzimy zarówno systemowych odwodnień jak i jakichkolwiek. Widoczne otwory pochodzą zapewne z błędnie wytrasowanych miejsc gdzie nie zamontowano śrub mocujących. Umieszczenie otworów na takiej wysokości nie tylko nie pomaga w odwodnieniu systemu to jeszcze dodatkowo prowadzi do przedostawania się kolejnych porcji wody do wnętrza świetlika i tym samym dalej do wnętrza obiektu. Świadczą o tym widoczne na fotografii 8 oraz 9 glony.

Zbyt mały kąt pochylenia powoduje także przeciekanie przez otwory dylatacyjne w dolnych profilach aluminiowych. O ile w naświetlach dachowych o większym pochyleniu takie rozwiązanie można warunkowo dopuścić to w tak płaskim świetliku takie połączenie oznacza dodatkowy niepotrzebny przeciek. Koronnym dowodem na to że świetlik jest zbyt płaski są grube warstwy osadów występujące w dolnych częściach profili /u podstawy świetlika/.

Doskonale widoczne jest to na fotografiach 15, 21,22, a szczególnie na fotografii nr 23 gdzie dodatkowo jeszcze problem pogłębia przy tak płaskim świetliku detal łączenia profili.

Sposób w jaki wykonana została przedstawiona na 24 fotografii ścianka czołowa świetlika nie może zagwarantować praktycznie żadnej szczelności. Zupełnym błędem w sztuce jest tak sposób wykonania jak i uszczelnienia tej ścianki. Prawdopodobnie nastąpiło zalepienie otworów dylatacyjnych i odwadniających przez co woda dużo łatwiej przedostaje się do środka obiektu. Kolejnym błędem tym razem typowo podręcznikowym jest doskonale zilustrowanym na 20 zdjęciu odwrotne założenie płyt, Należy się spodziewać że płyty niewłaściwie osadzone - w najbliższej przyszłości zżółkną i wypadną, temat ten wielokrotnie opisywany był we wcześniejszych rozdziałach.

Sumując temat
Na występujące w Państwa obiekcie przecieki ma wpływ wiele czynników, Podstawowym są zbyt płasko posadowione świetliki dachowe. Pozostałymi są inne błędy wykonawcze którymi obarczona jest ta realizacja. Są to wprawdzie błędy niewielkie to jednak jest ich na tyle dużo że w sumie można zaryzykować stwierdzenie że dorównują swoimi skutkami zbyt płaskiemu osadzeniu świetlika.

Rozważam dwie możliwości rozwiązania problemu

 • Usunięcie wszystkich drobnych błędów wykonawczych, jeżeli to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów to wówczas należy zdemontować wszystkie świetliki, podnieść ich podstawę do uzyskania wystarczającego pochylenia i zmontować ponownie unikając tym razem wcześniej popełnionych błędów.
 • Innym rozwiązaniem może się okazać pozostawienie świetlików w takiej formie jak są i usunięcie wskazanych wcześniej błędów wykonawczych i niedoróbek. Ryzykiem takiego działania może się okazać to że i tak nas będzie czekała przeróbka świetlików w przyszłości.
Zestaw zdjęć błędnie wykonanych świetlików, z komentarzem:
1. okna dachowe z poliwęglanu
fot. 1. okna dachowe z poliwęglanu
2. Naświetle dachowe z poliwęglanu bład montażowy
fot. 2. Naświetle dachowe z poliwęglanu bład montażowy
3. Brak śrub mocujących poliwęglan
fot. 3. Brak śrub mocujących poliwęglan
4. Niewłaściwe okucie poliweglanu powoduje że świetlik przecieka
fot. 4. Niewłaściwe okucie poliweglanu powoduje że świetlik przecieka
5. Świetlik dachowy w krawędzi bocznej nie posiada odwodnienia co skutkuje przedostawaniem się wody opadowej do środka obiektu.
fot. 5. Świetlik dachowy w krawędzi bocznej nie posiada odwodnienia co skutkuje przedostawaniem się wody opadowej do środka obiektu.
6. Zbyt maly kąt pochylenia sprawia ze woda deszczowa nie posiada możliwości swobodnego spływu na połać dachu. Widoczna szczelina jest za wąska i nie gwarantuje skutecznego odwodnienia świetlika
fot. 6. Zbyt maly kąt pochylenia sprawia ze woda deszczowa nie posiada możliwości swobodnego spływu na połać dachu. Widoczna szczelina jest za wąska i nie gwarantuje skutecznego odwodnienia świetlika
7. Obróbki blacharskie nie zostały w wystarczający spoób przytwierdzone do podstawy świetlika, skutkiem tego woda łatwo przenika di wnętrza obiektu.
fot. 7. Obróbki blacharskie nie zostały w wystarczający spoób przytwierdzone do podstawy świetlika, skutkiem tego woda łatwo przenika di wnętrza obiektu.
8 dolny profil do poliwęglanu nie posiada jakichkoliwiek systemowych odwodnień. Jak widać na zdjęciu glony wypełniają wnętrze profili, problem pogłębia zbyt mały kąt pochylenia świetlika
fot. 8 dolny profil do poliwęglanu nie posiada jakichkoliwiek systemowych odwodnień. Jak widać na zdjęciu glony wypełniają wnętrze profili, problem pogłębia zbyt mały kąt pochylenia świetlika
9. Umieszczenie kilku warstw kitu na powierzchni świetlików dachowych nie miało żadnego sensu, ponieważ woda deszczowa przedostawała się spodem świetlika.
fot. 9. Umieszczenie kilku warstw kitu na powierzchni świetlików dachowych nie miało żadnego sensu, ponieważ woda deszczowa przedostawała się spodem świetlika.
10. Umieszczenie kitów i uszczelniaczy pod listwą dociskową także nie miało żadnego sensu ponieważ woda przedostawała sie także pod nimi do środka obiektu
fot. 10. Umieszczenie kitów i uszczelniaczy pod listwą dociskową także nie miało żadnego sensu ponieważ woda przedostawała sie także pod nimi do środka obiektu
11. Dokładanie dodatkowych warstw uszczelniaczy zamiast pomóc pogorszyło tylko sytuację ze szczelnością
fot. 11. Dokładanie dodatkowych warstw uszczelniaczy zamiast pomóc pogorszyło tylko sytuację ze szczelnością
12. Zbyt wysoki profil dolny w połaczeniu z niewielkim spadkiem zamiast pomóc tylko spotęgował kłopoty z nieszczelnością
fot. 12. Zbyt wysoki profil dolny w połaczeniu z niewielkim spadkiem zamiast pomóc tylko spotęgował kłopoty z nieszczelnością
13. W spodniej części profilu bocznego doskonale widoczne są ślady po wodziie która przedostaje się po każdym deszczu
fot. 13. W spodniej części profilu bocznego doskonale widoczne są ślady po wodziie która przedostaje się po każdym deszczu
14. Brak wystarczającego pochylenia świetlika dachowego sprawia że woda opadowa nie ma możliwości swobodnego spływy na połać dachu.
fot. 14. Brak wystarczającego pochylenia świetlika dachowego sprawia że woda opadowa nie ma możliwości swobodnego spływy na połać dachu.
15. Podobnie jak na poprzedniej fotografii także dutaj doskonale jest widoczny osad po gromadzącej się nadmiernie w tym miejscu wodzie deszcowej
fot. 15. Podobnie jak na poprzedniej fotografii także dutaj doskonale jest widoczny osad po gromadzącej się nadmiernie w tym miejscu wodzie deszcowej
16.Zdjęcie odkrywkowi odsłania stan w jakim znajdują się świetliki dachowe. poliwęglan bardzo szybko zachodzi glonami, w jego wnętrzu zaś pojawia się woda
fot. 16.Zdjęcie odkrywkowi odsłania stan w jakim znajdują się świetliki dachowe. poliwęglan bardzo szybko zachodzi glonami, w jego wnętrzu zaś pojawia się woda
17. Ciekawostka jedne świetliki dachowe posiadają śruby mocujące, sąsiednie świetliki zaś ich nie mają
fot. 17. Ciekawostka jedne świetliki dachowe posiadają śruby mocujące, sąsiednie świetliki zaś ich nie mają
18. Widoczny na zdjęciu otwór odwadniający świetlik dachowy wykonany został zbyt wysoko przez co woda deszczowa zamiast grawitacyjnie spływać na połąć dachu wybrała krótszą drogę do wnętrza obiektu
fot. 18. Widoczny na zdjęciu otwór odwadniający świetlik dachowy wykonany został zbyt wysoko przez co woda deszczowa zamiast grawitacyjnie spływać na połąć dachu wybrała krótszą drogę do wnętrza obiektu
19. Kolejne niejsce gdzie otwór odwadniający
fot. 19. Kolejne niejsce gdzie otwór odwadniający
20. Wzorcowy błąd poczatkujących wykonawców - część płyt została założona odwrotnie przez co promieniowanie UV spowodowało ich ich szybką degradację
fot. 20. Wzorcowy błąd poczatkujących wykonawców - część płyt została założona odwrotnie przez co promieniowanie UV spowodowało ich ich szybką degradację
21. Spojrzenie na spodnią część świetlika - nadmierne gromadzenie się pyłów oraz osadów w tym miejscu świedczy o braku odwodnienia jaki o o zbyt małym kącie pochylenia świetlika
fot. 21. Spojrzenie na spodnią część świetlika - nadmierne gromadzenie się pyłów oraz osadów w tym miejscu świedczy o braku odwodnienia jaki o o zbyt małym kącie pochylenia świetlika
22. Kolejne ujęcie na dolną krawędź świetlika - doskonale widoczny brak optymalnego spadku świetlika
fot. 22. Kolejne ujęcie na dolną krawędź świetlika - doskonale widoczny brak optymalnego spadku świetlika
23. Płaskie świetliki dachowe o zbyt małym kącie pochylenia będą często przeciekały w widocznym miejscu na łączeniu profili
fot. 23. Płaskie świetliki dachowe o zbyt małym kącie pochylenia będą często przeciekały w widocznym miejscu na łączeniu profili
24. Ścianka czołowa świetlika dachowego została uszczelniona niewłaściwym szczeliwem jakim jest lepik - powoduje on zniszczenie poliwęglanu
fot. 24. Ścianka czołowa świetlika dachowego została uszczelniona niewłaściwym szczeliwem jakim jest lepik - powoduje on zniszczenie poliwęglanu
25. Wywiercone zbyt wysoko otwory w profilu bocznym świetlika zamiast odwadniać wnętrze świetlika powodują dodatkowe przedostawanie się wody do środka.
fot. 25. Wywiercone zbyt wysoko otwory w profilu bocznym świetlika zamiast odwadniać wnętrze świetlika powodują dodatkowe przedostawanie się wody do środka.

Komentarze:

Pan Andrzej: To jest jakaś tragedia konstrukcyjno- montażowa! Z takim czymś to natychmiast do sądu! Sprawa przeciwko temu kto dał gwarancję i rękojmię w cuglach wygrana
Eskade: mamy podobne zdanie 🙂
 • Zapraszamy:
 •  
 • ESKADE-SYSTEM

 • 44-203 Rybnik
 • ul.Boguszowicka 69a
 • pn - pt   8.00 - 16.00
 • email:
 •  
 • dojazd:
 •  
 • mapa dojazdu do ESKADE-SYSTEM
Copyright © ESKADE-SYSTEM. Wszystkie prawa zastrzeżone.